NIEUWS

MKB-deal

Beste ondernemer uit de gemeente Rheden,

Als verantwoordelijke wethouder van economische  zaken wil ik graag u informeren over de verdere uitwerking van de zogenaamde MKB-Deal. Eind vorig jaar heeft de regio Arnhem – Nijmegen (gemeente Rheden is daar een onderdeel van) en de provincie Gelderland hebben samen met diverse belangen- en ondernemersverenigingen een MKB-Deal ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ministerie van EZk  heeft de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together toegekend. De deal, waar €1.6 miljoen mee gemoeid is, moet mkb’ers helpen bij de digitalisering van hun organisatie. De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan samen met de provincie Gelderland de komende drie jaar honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij vragen en investeringen op het gebied van digitalisering.

1e uitleg regeling

In februari 2021 wordt gestart met een zogenaamde voucherregeling van de MKB-deal Sm@rt Together in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen. Ondernemers die voor het behouden en/of vergroten van hun omzet of marktbereik willen digitaliseren, kunnen gebruik maken van deze regeling. Hieronder staat kort een eerste uitleg van de regeling (wijzigingen voorbehouden). De exacte vouchervoorwaarden zullen ter zijner tijd op een nog in te richten website worden gepubliceerd:

 • MKB-ondernemers kunnen een voucher aanvragen voor digitalisering van hun onderneming. Vouchers kunnen alleen besteed worden aan digitalisering van de onderneming die bijdraagt aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of het marktbereik;
 • De MKB-onderneming en de leverancier van de dienst moeten gevestigd zijn in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen;
 • Vouchers hebben een maximum bedrag van 2.500 euro;
 • Ondernemers moeten een eigen bijdrage leveren van 50% over het netto bedrag (dus het bedrag zonder BTW). Een paar voorbeelden:
  • Ondernemer x heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 3.000 euro excl BTW. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 50% dus een bedrag van 1.500 euro
  • Ondernemer y heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 5.000 euro excl Btw. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 50% dus een bedrag van 2.500 euro
  • Ondernemer z heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 10.000 euro excl Btw. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 2.500 euro.
 • De offerte van de leverancier van de digitalisering moet direct bij de aanmelding in het formulier worden meegestuurd.
 • Vouchers worden pas uitbetaald, na uitvoering (bewijs) en betaling van de factuur aan de leverancier.
 • De exacte randvoorwaarden zullen te zijner tijd op de website worden gepubliceerd. Alleen de randvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd zijn van toepassing.
 • Ondernemers die gebruik willen maken van een voucher, kunnen zich – zodra de aanmeldingsperiode start - via de website www.smarttogether-arnhemnijmegen.nl  aanmelden. Zij moeten dan een digitaal aanvraagformulier invullen.
 • Bij de uitvoering wordt gekeken naar de geografische verdeling over de verschillende gemeenten.
 • MKB ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een voucher zolang het budgetplafond van de regeling nog niet is bereikt.

Belangstelling

Heeft u belangstelling hebben voor deelname aan de voucherregeling, dan kunt een mailtje sturen naar  . Kort voordat de regeling opengaat, zult u dan een email ontvangen, zodat u direct kunt reageren en het aanmeldformulier invullen. (NB: Aan deze e-mails kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvragen moet altijd via aanvraagformulier, moeten voldoen aan de randvoorwaarden en passen binnen het nog beschikbaar budget).

Ik hoop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kun je uiteraard contact opnemen met Rachid Haouli, beleidsmedewerker economie (tel: 06-31001480 of via e-mail: )..

Met vriendelijke groet,


Wethouder Ronald Haverkamp

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld u hier aan voor de STRV nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste toeristisch recreatieve ontwikkelingen in regio

Veluwezoom live

Gemeente nieuws

Contact Informatie

logoveluwezoom_green.png

Peter van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren

+31(06)537 315 89