NIEUWS

Gemeente Rheden onderzoekt locatie voor uitkijktoren in de uiterwaarden

Het college van B&W heeft besloten om de uiterwaarden van het dorp Rheden nader te onderzoeken als locatie voor een uitkijktoren.

De wens voor een uitkijktoren is naar voren gekomen bij het opstellen van het Masterplan Zuidflank van Rheden.

Dit maakt ook onderdeel uit van de intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Het Masterplan Zuidflank heeft als doel het gebied aan de rand van het dorp Rheden aantrekkelijker en opener te maken. Het gebied wordt omgevormd tot een park met betere verbindingen met het dorp. Een uitkijktoren maakt hier onderdeel van uit.

Locatiestudie uitkijktoren

Er zijn 11 mogelijke locaties voor de uitkijktoren onderzocht. Op basis van deze locatiestudie zijn er uiteindelijk twee locaties in beeld gekomen die mogelijk geschikt kunnen zijn voor een uitkijktoren.

Dit zijn de locatie De Laak in het verlengde van de Waardweg en de locatie bij de IJssel in het verlengde van de Oranjeweg in de uiterwaarden. Naar aanleiding van overleg met de klankbordgroep, het Rhedens Dorpsbelang en de direct aanwonenden kwam het verzoek om de locatie aan de Waardweg te heroverwegen. Een aantal inwoners had het gevoel dat deze locatie een inbreuk op hun privacy zou zijn en tot overlast zal leiden.

De komst van een uitkijktoren moet een toevoeging zijn voor de Rhedenaren en geen afbreuk doen aan de woon- en leefomgeving. Het college heeft daarom op 5 januari jl. besloten de locatie aan de Waardweg te laten vervallen. Aangezien er een alternatieve locatie voorhanden is, gaat de gemeente de locatie in de uiterwaarden verder onderzoeken.

De Zuidflank in Rheden

Samen met de klankbordgroep (van een aantal inwoners uit Rheden), Rhedens Dorpsbelang en de Ondernemersvereniging maakt de gemeente Rheden een ontwerp voor het dorpspark De Laak op basis van het Masterplan de Zuidflank. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp. Dit ontwerp presenteren we in het voorjaar door middel van een film. Vervolgens zal dit jaar de recreatieve route door het park aangelegd worden en de entree tot Rheden opgeknapt.

Wethouder Ronald Haverkamp:

”Goed om te zien dat we gezamenlijk tot deze locatiekeuze voor de uitkijktoren zijn gekomen. Het dorpspark De Laak inclusief uitkijktoren moet een mooie plek worden voor de inwoners van Rheden. Daar gaan we voor.”

Bron: rheden.nieuws.nl

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld u hier aan voor de STRV nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste toeristisch recreatieve ontwikkelingen in regio

Veluwezoom live

Gemeente nieuws

Contact Informatie

logoveluwezoom_green.png

Peter van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren

+31(06)537 315 89