NIEUWS

Geld mag rollen om de drukte op de razend populaire Posbank te verminderen

RHEDEN - De drukte op de Posbank zorgt voor zoveel problemen dat het rijk en de provincie Gelderland samen met de gemeente Rheden
geld hebben uitgetrokken voor het ontwikkelen van een oplossing. In totaal is bijna 2,3 miljoen euro beschikbaar. 

Het aantal bezoekers aan de Posbank neemt jaarlijks zodanig toe, dat de kwaliteit van de natuur ernstig onder druk staat. Alle betrokken partijen, waaronder de gemeente Rheden en Natuurmonumenten, zijn het erover eens dat maatregelen nodig zijn. 

Om de verkeersdruk op het gebied te verminderen, stelde het Rhedense college vorig jaar voor de Beekhuizenseweg tussen camping Beekhuizen bij Velp en de Lappendeken bij De Steeg in het weekend af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. 

Maar de gemeenteraad ging hier niet mee akkoord, onder meer uit vrees dat de Schietbergseweg bij Rheden dan te zwaar belast zou worden. Het college kreeg de opdracht een onderzoek te laten doen naar de beste oplossing voor het verkeersvraagstuk.

De aanpak wordt breder dan alleen verkeer

Dit onderzoek komt er, maar gaat deel uitmaken van een veel bredere aanpak. Zo wordt ook bekeken hoe het station Rheden zo aantrekkelijk gemaakt kan worden dat bezoekers van de Posbank voortaan meer per trein komen. 

Vanaf het station is het maar tien minuten lopen naar het Bezoekerscentrum Veluwezoom. Op het station zou bijvoorbeeld horeca kunnen komen en fietsverhuur. De naam van het station zou veranderd moeten worden in Rheden-Posbank. Ook kan het stationsgebied aantrekkelijker worden ingericht. 

Drukte op de Posbank.
 
Drukte op de Posbank. © Gerard Burgers

Ook het in 2018 gestarte project van de provincie Gelderland om op de Veluwe recreatiezones en natuurzones aan te wijzen, gaat deel uitmaken van een plan van aanpak voor de Posbank. 

In recreatiezones mogen bezoekers blijven komen, in natuurzones niet of in mindere mate. Dit laatste kan bereikt worden door gebieden af te sluiten, maar ook door paden door kwetsbare gebieden op te heffen. 

Betrokken organisaties mogen nog hun zegje doen

Alle plannen samen moeten terechtkomen in het zogeheten Masterplan Veluwezoom, dat volgend jaar klaar moet zijn. Dit zal zowel bestaan uit een toekomstvisie als uit een lijst van concrete maatregelen. 

Betrokken partijen als fiets-, motor- en wandelclubs, de ANWB, Rhedens Dorpsbelang, de Stichting Red Heuven en de Posbank, ProRail, NS en de Rhedense ondernemersvereniging ORDS krijgen nog de gelegenheid hun zegje te doen.

Dat er geld vanuit het Rijk beschikbaar is voor de Posbank, komt doordat het kabinet bij zijn formatie heeft afgesproken met een aantal regio's ‘regiodeals’ aan te gaan, om lokale problemen aan te pakken. Zo is ook een deal gemaakt met de Veluwse gemeenten, met als doel een betere samenhang tussen natuurbehoud en recreatie tot stand te brengen. Van het Rijk is hiervoor 12,5 miljoen euro beschikbaar, waaraan de provincie en de gemeenten eenzelfde bedrag moeten toevoegen.

De Posbank is nu een proefproject

Bij de uitwerking van de Regiodeal Veluwe is besloten een viertal proefprojecten in het leven te roepen, die als voorbeeld moeten dienen voor de rest van de Veluwe. Het proefproject Posbank is daarvan de belangrijkste. 

Rheden wil bij de 2 miljoen van rijk en provincie 270.000 euro bijleggen door bestaande budgetten samen te voegen. ,,Zo zetten we bijvoorbeeld de 60.000 euro in die we hadden uitgetrokken voor het verkeersonderzoek", zegt wethouder Ronald Haverkamp (VVD). 

Bron: gelderlander.nl

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld u hier aan voor de STRV nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste toeristisch recreatieve ontwikkelingen in regio

Wat vindt u van het thema 'Verliefd op de Veluwe' ?

Gemeente nieuws

  • Alles over het coronavirus

    De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Wij werken nauw samen met betrokken partijen. Lees over de landelijke maatregelen en wat dit betekent voor onze dienstverlening.

  • Nieuwe woonvisie: ‘woning is meer dan 4 muren en een dak boven je hoofd’

    In september heeft de raad de Woonvisie 2020-2026 vastgesteld. Deze visie laat een toekomstbeeld zien hoe inwoners kunnen wonen en leven in onze gemeente. Daarnaast staat er in hoe we dit willen bereiken.

  • Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

    De uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen in een uniek gebied. Een plek waar wandelaars en fietsers genieten van de natuur, de landgoederen en het boerenlandschap. In het gebied zijn verschillende projecten gerealiseerd. Zoals een faunapassage bij landgoed Middachten, een fietspad tussen de Eikenstraat en Ellecomsedijk en een nevengeul (fase 1). Maar het gebied staat niet stil. Daarom laten provincie Gelderland en het Rijk samen met de gemeente Rheden en andere partijen een MIRT-onderzoek uitvoeren. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Contact Informatie

logoveluwezoom_green.png

Peter van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren

+31(06)537 315 89
 

Evenementen deze maand