NIEUWS

Aanleg van snelle fietsroute van Arnhem naar Dieren is van de baan

VELP - De snelle fietsroute van Arnhem naar Dieren komt er niet. De provincie ziet er vanaf omdat
de Velpse Hoofdstraat met haar oversteekplaatsen en verkeerslichten niet aan de eisen voor zo’n snelle verbinding kan voldoen. 
 
Wel wordt het bestaande Arnhemse deel van de snelle fietsroute vanaf de HAN-campus doorgetrokken tot aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. 

Het besluit van de provincie is een tegenvaller voor de Rhedense gemeenteraad. Deze wees in maart de Zuider Parallelweg in Velp af als onderdeel van het tracé van de snelle fietsroute. Bewoners hadden zich namelijk heftig tegen de herinrichting van hun straat verzet

Een snelle fietsroute wordt gekenmerkt door rood gekleurd asfalt, een brede rijroute en vooral een ongehinderde doorgang. De bewoners vreesden niet meer te kunnen parkeren. Ook waren zij bang dat er geen goederen meer gelost konden worden bij de bedrijven aan de straat. 

De raad wees de Hoofdstraat aan als alternatief tracé, in de hoop dat de provincie hierin mee zou gaan. Maar dit is niet het geval.

Betrokken bewoners hebben het nieuws per brief gehoord

Rheden heeft het afblazen van de snelle fietsroute op deze zaterdag per brief meegedeeld aan alle inwoners die afgelopen winter aanwezig waren bij informatieavonden in Velp, Rheden en Ellecom. 

De gemeente gaat nu proberen op eigen houtje de veiligheid en de doorstroming van het fietsverkeer te bevorderen, maar niet in de vorm van een snelle fietsroute. Bij de aanstaande herinrichting van het centrum van Velp wordt gepoogd de Hoofdstraat zodanig aan te passen dat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verbeterd wordt. Hoe, is nog niet bekend.

Voor het gedeelte Velp-Dieren is afgesproken om in overleg met inwoners te kijken waar verbeteringen voor fietsers mogelijk zijn. Na de zomer besluit de gemeenteraad welke fietsknelpunten het eerst worden aangepakt.

Arnhems deel

Het Arnhemse deel van de snelle fietsroute lag er al, namelijk vanaf het verkeersplein de Berenkuil aan de voet van de John Frostbrug tot aan de campus van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Al in januari hebben Arnhem en Rheden samen afgesproken deze route door te trekken tot aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. 

Dit kan doorgaan omdat het project niet uit het potje voor snelle fietsroutes wordt bekostigd. Het is de bedoeling dat de aanleg nog dit jaar van start gaat.

‘De aandacht voor de fietsverbinding Arnhem-Dieren is niet weg’

Rheden is de eerste gemeente in Nederland die de aanleg van een snelle fietsroute tegenhoudt. Meestal zijn gemeenten juist erg gebrand op de aanleg van dergelijke fietsroutes met financiële hulp van de provincie. 

Maar wethouder Gea Hofstede (PvdA) zegt dat met het opgeven van de snelle fietsroute de aandacht voor een goede fietsverbinding tussen Arnhem en Dieren niet weg is: ,,Wij gaan voor een veilige inrichting van ons fietsnetwerk. Het bevorderen van het fietsgenot en de leefbaarheid van onze inwoners zijn daarbij voor ons belangrijke uitgangspunten.’’

Bron: Gelderlander.nl

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld u hier aan voor de STRV nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste toeristisch recreatieve ontwikkelingen in regio

Wat vindt u van het thema 'Verliefd op de Veluwe' ?

Gemeente nieuws

  • Alles over het coronavirus

    De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Wij werken nauw samen met betrokken partijen. Lees over de landelijke maatregelen en wat dit betekent voor onze dienstverlening.

  • Wijzigingen vervoer per 1 augustus 2020

    In onze gemeente regelt Avan het vervoer. Vanaf 1 augustus 2020 is Avan nog steeds de overkoepelende organisatie, maar zijn er nieuwe vervoersbedrijven die de ritten verzorgen. Voor het aanvullend vervoer (regiotaxi) is dit taxibedrijf Munckhof. Voor georganiseerd vervoer (leerlingenvervoer, vervoer voor dagbesteding en vervoer vanuit de jeugdwet) gaat Willemsen de Koning de ritten verzorgen.

  • Een goede fietsverbinding maar geen SnelleFietsRoute

    Gezamenlijk werd door provincie en gemeente gewerkt aan een SnelleFietsRoute (SFR) tussen Arnhem en Dieren. Omdat de Hoofdstraat in Velp niet kan voldoen aan de eisen van de SFR besloot de gemeenteraad van Rheden dat dit gedeelte niet bij de SFR kan horen.

Contact Informatie

logoveluwezoom_green.png

Peter van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren

+31(06)537 315 89
 

Evenementen deze maand