Nieuws

Omgevingsvisie Buitengebied is vastgesteld

Op 29 oktober jl. heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Buitengebied gewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de zienswijzen die ingediend zijn heeft de gemeenteraad besloten een wijziging aan te brengen in de omgevingsvisie. Het in de visie voorgestelde onderzoek naar het afsluiten van de Beekhuizenseweg voor gemotoriseerd verkeer, wil de gemeenteraad graag breder van opzet. Daarom gaan we een onderzoek doen naar verschillende scenario’s die bijdragen aan de doelstellingen van de omgevingsvisie. Het gaat dan onder andere om het reguleren van de druk op Nationaal Park Veluwezoom, bevorderen van verkeersveiligheid, verminderen van geluidhinder, bevorderen van natuurwaarden en -beleving en ruimte voor langzaam (recreatief) verkeer. Op basis van het onderzoek maken we een uitvoeringsplan met maatregelen.

U kunt de vastgestelde omgevingsvisie hieronder downloaden. 

Hoe verder?
Nu de omgevingsvisie is vastgesteld gaan we over naar de fase van uitvoering. Voor die uitvoering staan de gemeente, inwoners, ondernemers, (belangen) organisaties, terreineigenaren en –beheerders en andere overheden samen aan de lat. Hiervoor hebben we in de omgevingsvisie een uitvoeringsagenda opgesteld, gebiedsopdrachten geformuleerd en de gebiedstafels geïntroduceerd. De komende tijd zullen we op deze website meer informatie geven over hoe we de uitvoering van de omgevingsvisie verder gaan vormgeven. 

Tot slot willen we via deze weg iedereen bedanken die meegedacht heeft over de omgevingsvisie. Een mooi resultaat waarbij wij hopen dat iedereen net zo enthousiast meedenkt en meedoet bij de uitvoering van deze omgevingsvisie. 

Bron: Rhedensbuitengebied.nl

 

logoveluwezoom_green.png

Peter van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren

+31(06)537 315 89
 

 

In/Uitloggen

Wettelijke mededelingen