Nieuws

De tuin van Middachten krijgt na forse opknapbeurt een eigentijds tintje

 De zogenoemde Oostparterre in de tuin van Kasteel en Landgoed Middachten in De Steeg krijgt een nieuwe invulling. Het is nu een ruim gazon, groot genoeg om er op te voetballen. Maar dat doe je niet in een kasteeltuin. Je mag er alleen maar naar kijken..

,,Bezoekers spreken me aan omdat ze het gazon een vreemd onderdeel van de tuin vinden", zegt rentmeester Age Fennema van Middachten. Die bezoekers hebben gelijk, want waar nu het gazon is gesitueerd, lag eerder een verdiept gedeelte waarin buxusfiguraties het beeld bepaalden. Die verdieping werd in het begin van de twintigste eeuw gerealiseerd.

Wandelpark

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd het verdiepte gedeelte opgehoogd met zand. Er werd gras ingezaaid. Het was onderdeel van de versobering van de kasteeltuin, die na de oorlog begon. Geld voor restauratie was er niet. De wederopbouw van Nederland had prioriteit. De tuin werd een wandelpark. Het onderhoud ervan bestond uit grasmaaien en snoeien. Bloemen waren er niet of nauwelijks.

De weelderige tuin van nu werd pas in 1983 aangelegd, nadat commissaris van de Koningin Molly Geertsema het kasteel had verlaten. Het project werd gefinancierd met geld van de gemeente, de provincie Gelderland en de ANWB.

Bij de aanleg werd veel van wat tuinarchitecten in het verleden op Middachten hadden gerealiseerd in ere hersteld. Er zijn dan ook verscheidene tijdlagen te herkennen.

Subsidie

 
Age Fennema. © Erik van 't Hullenaar

De Oostparterre bleef bij de opknapbeurt in 1983 ongemoeid. Maar dankzij subsidie van de provincie Gelderland kan de verdieping, van ongeveer 30 centimeter, nu in ere worden hersteld. Over een week of drie beginnen de werkzaamheden, die een paar maanden in beslag nemen. De ornamenten van zandsteen, die voorheen een rand vormden om het verdiepte gedeelte, zijn bewaard gebleven en komen op hun oorspronkelijke plek terug.

Hoe de Oostparterre na de verdieping verder wordt ingevuld, staat nog niet vast. Wel is zeker dat de buxusfiguraties niet terugkeren. Dat zou te veel onderhoud vragen. Bovendien is de buxus vatbaar voor schimmel en wordt de soort geplaagd door de buxusmot. Ook speelt mee dat de reconstructie de mogelijkheid voor een moderne invulling biedt.

,,Je zou kunnen denken aan een invulling die aandacht vraagt voor het belang van biodiversiteit", zegt Fennema.

Vooruitlopend op de definitieve invulling wordt er opnieuw gras ingezaaid, waardoor het gazon terugkomt. Dat oogt beter dan een kale zandvlakte.

Bron: De Gelderlander

 

logoveluwezoom_green.png

Peter van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren

+31(06)537 315 89
 

 

In/Uitloggen

Wettelijke mededelingen