GEZAMENLIJK INZETTEN OP

EEN AANTREKKELIJK OMGEVING VOOR BEZOEKERS EN INWONERS
Bezoekersdrukte

Bezoekersdrukte

Nederlanders trekken er graag weer op uit. Dit biedt kansen voor onze regio’s deze zomer, maar een goede verspreiding van bezoekers in tijd en ruimte is wenselijk en noodzakelijk. Zeker in deze tijd waarin het coronavirus ons parten speelt. De monitor bezoekersdrukte toont aan de hand van een kaart waar de drukke en rustige plekken zich in Gelderland op dit moment bevinden.
Veluwezoom live

Updates in uw mailbox?


Meld u hier aan voor de STRV nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste toeristisch recreatieve ontwikkelingen in regioDoelstelling

Gezamenlijk met de toeristische partners in de Veluwezoom werken aan een aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners waar het hele jaar voldoende te beleven is en waardoor de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de branche behouden blijft en zelfs gaat groeien. Dit in goed balans met natuur en landschapswaarden van het gebied. Het verrichtten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande en de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gezamenlijk in te zetten op productontwikkeling en projecten.

Het bestuur van de stichting stelt tot haar doel dat haar samenstelling een goede afspiegeling is van de bij de stichting betrokken (toeristische) partners. Werkgebied: Het primaire werkgebied is de gemeente Rheden. De keuze valt hierop, omdat dit een gebied is wat zowel geografisch als financieel aansluit bij de gemeente. Eventueel wordt dit uitgebreid met de gemeente Roosendaal.


Samenwerking:

Omdat de Veluwezoom uit meerdere gemeenten bestaat is het wenselijk met deze gemeenten intensief samen te werken. Een toerist kent geen grenzen.

Contact Informatie

logoveluwezoom_green.png

Peter van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren

+31(06)537 315 89